КАК ДА ИЗБЕГНЕМ АНОМАЛНИТЕ ЖЕГИ

 

            В последните десетилетия   в различни кътчета на нашата планета все по-често върху хората се стоварва страшна жега. Това, че от нея в Индия и Пакистан загиват стотици хора е   обяснимо. Обаче това, че същата беда се случва и при жителите на средните ширини, би трябвало да накара учения свят да опитат да открият причината. Разбира се, те веднага са я открили – за всичко са виновни парниковите газове.

Изглежда те не знаят, че причината за тази аномалия се намира  буквално над техните глави. Това са възникващите в озоновия слой на Земята   места с аномално ниско съдържание на озон. Чрез тях на земната повърхност се стоварва по-голямо от обикновено количество и светлинна и ултравиолетова енергия.

Нас  вече повече от 20 години ни убеждават, че постигнато вече спиране на производството и употребата на фреони  окончателно ще доведе до възстановяване на озоновия слой /ОС/ и затваряне на озоновата дупка в Антарктида.  И ние продължаваме търпеливо да чакаме изпълнение на обещанията, въпреки че през това време общото съдържание на озона намалява с 25%. Освен това се стараем да не обръщаме внимание на болестите, предизвикани от ръста на ултравиолетовата радиация на Слънцето.

Съдейки по всичко, скъпоструващата компания за възстановяване на   ОС посредством забраната за производство и употреба на фреони е нищо друго, освен лъжа и измама.  Какъв извод можем да направим? Само един –за съвременната наука процесите на образуване и разрушаване на ОС е дълбока тайна. Именно поради това всички мероприятия, предприемани до сега за неговото възстановяване, не са дали очаквания резултат. Следователно, ако борбата с фреоните няма да спре, ще ни се наложи да свикваме и с аномалните жеги, и с повишаване на УВ радиация. Затова сега ще опитаме да изясним какво в действителност е необходимо да се направи за възстановяване на ОС и за премахване на аномалните жеги.