Знае се, че само в периода от 1990 г. до 2000 г. природните катастрофи са засегнали близо 2 милиарда души, като от тях 188 милиона са сериозно пострадали, а около 700 хиляди са загинали и че броят на катаклизмите се удвоява с всяко десетилетие.

Разработената от мен теория позволява да се премахнат ураганите и земетресенията   и да се спре затоплянето на климата, но за това ще стане дума по-късно.

Първо нека да поговорим за един много по-актуален проблем и неговото решение, а именно за предвиждания скорошен колапс на електрическите мрежи. В процеса на разглеждане на този въпрос ще стане ясно и какво трябва да се направи за да се премахнат атмосферни пренапрежения в тях. Ще разберем, защо на повърхността на Земята непрекъснато пада космически прах, докато това не се случва на Луната и Марс. Освен това, ще разкрием тайната на произхода на метеорити от типа на Тунгуския и Челябинския, и вие ще разберете, че всичко на този свят е взаимосвързано.

През есента на 1859 г. младият английски астроном Ричард Карингтън наблюдавал група черни петни на повърхността на Слънцето и забелязал, как над тях избухнали две големи яркобели кълба. Това били гигантски фонтани от нажежена плазма, познати   като протуберанци. Тяхната височина достигала милиони километри, а в заеманата от тях площ са можели да се вместят не по-малко от сто земни кълба. Те като очите на разярени великани впили поглед в нашата планета. Пет минути по-късно, „очите” се затворили едно след друго, а след още 17 часа  милиарди тонове   заредени частици, при това движещи се със скорост от поне десет милиона километра в час, връхлетяла магнитосферата на Земята. Предизвиканото от тях Северно сияние обхванало цялото небе. Станало светло като през деня. Електрическите мрежи още не са съществували, но пък телеграфните линии  моментално излезли от строя поради възникналите в тях пренапрежения. От телеграфните апарати започнали да прехвърчат искри, които подпалвали телеграфната лента и болезнено жилели телеграфистите, а на някои места дори възникнали пожари. По името на откривателя това събитие влиза в историята като „Изригване на Карингтън”.

Както ще стане ясно по-надолу, площта на черните петна на повърхността на Слънцето и времето на тяхното пребиваване върху нея дават ни представа за количеството плазма, която постъпва в слънчевите недра. След   време Слънцето ще отдаде   това количество енергия на планетите си във вид на поток от заредени частици, известен като слънчев вятър.

Нагледна представа за това количество допълнителна енергия, което Слънцето изпраща към планетите си през всеки от дванадесетте последни 11-годишни цикъла можем да получим от графиките, публикувани от NASA (фиг.1а).

На основата на компютърен модел, който чрез изминалите цикли вече успя да докаже точността си, учени от САЩ и специалисти от НАСА стигнаха до извод, че настоящият 24-ти цикъл на слънчевата активност по силата на своето въздействие върху нашата планета ще превиши в пъти всички предишни цикли (фиг. 1b). Освен това, по елементарен логичен път, а може би и под влияние на предсказанията на маите за края на света, те прогнозират фатално за енергетиката на Земята изригване на Слънцето. Според тях то е трябвало да стане още в края на миналата 2012 г., а ако не тогава, то през 2013 г.

sun_cycles

Фиг.1. Цикли на слънчевата активност

Катастрофалното изхвърляне на слънчева плазма ще доведе до парализиране на енергийните системи поради излизане от строя на трансформаторите на ключовите подстанции. При това те не само ще се изключат от мрежата в следствие на авариите, предизвикани от атмосферните пренапрежения, както се е случвало и преди. Тeхните намотки ще се разтопят, което ще направи по-нататъшния ремонт на трансформаторите невъзможен. Това ще доведе до пълно спиране на работата на газо- и нефтопроводите, системите за съхраняване на продукти, асансьорите, светофарите и т.н.

Ако на Слънцето наистина се случи подобно изригване, то милиони хора ще станат негови косвени жертви и в това учените са напълно прави в своите предположения. Само че те не подозират, че техните прогнози са като гледане на кафе.

Да започнем от това, че самото съществуване на циклите на слънчева активност говори само за едно – между източниците на звездна плазма и Слънцето периодически се появяват други звезди. Ако това, пази Боже, пак се окаже свръх гигант от клас „О”, на Слънцето за дълго ще изчезнат петната и на Земята, както това вече се е случвало, пак ще започне „Малък ледников период”. Освен това изригвания от висок клас се случват на Слънцето на практика през всеки един 11-годишен цикъл, като това не зависи от мощността на самия цикъл. Изригването на Карингтън, например, се е случило по време на не отличаващ се с нищо особено цикъл, при това в самото му начало. Следователно, и самото изригване, и точното попадане на слънчева плазма в нашата планета по-скоро се подчинява на принципа на „руската рулетка”, отколкото на компютърен анализ.

При това, Слънцето, макар и да бъде причина за предстоящите нещастия, то няма да е пряко виновно за това. Все пак, досега никой не е определял за виновно оръдието на престъплението. Какво имам предвид с това, ще стане ясно по-надолу. Целта на това изложение е да се докаже, че истинският виновник за авариите в електрическите мрежи, предизвикани от атмосферни пренапрежения, винаги е бил и продължава да е самият човек. А след като разберем тази истина, можем вече не само да избегнем трагичните последствия от слънчевото изригване, но и да направим електрическите мрежи много по-надеждни и същевременно по-евтини.

Всичко това е изпълнимо, но самата ситуация в съвременния научен свят ми напомня за положението, в което се оказва Галилей, когато се е опитал да обясни на църковните глави, че не Слънцето се върти около Земята, а обратно. Всички знаем тъжния край на тази история – гениалният учен, за да не попадне на кладата, като Джордано Бруно, официално се отказва от възгледите си.

И аз можех да премълча, но съвестта ми не го позволява, защото все още имаме време и възможност да променим съдбата си. За целта трябва да се убедят специалистите в енергетиката, че именно техните действия, насочени към борба с атмосферните пренапрежения – гръмозащита и заземяване в електрическите уредби – ще станат причина за предстоящата трагедия. За да разберат това, обаче, тези специалисти първо трябва да опитат да погледнат на Земята отвън.