Като цяло, енергетиците свикнаха с мисълта за неизбежността от възникването на гръмотевични пренапрежения и се научиха да отстраняват причинените от тях аварии. Обаче, аномално високата слънчева активност в края на миналия век спомогна за откриването на толкова слабо място в електрическите мрежи, че съдейки по публикациите, енергетиката е готова към безусловна капитулация. Това са силовите трансформатори. Те представляват най-сложните и най-скъпи елементи от мрежата и в същото време те са най-уязвими от страна на гръмотевични пренапрежения. По данни на ОРГРЕС на Руската федерация от 1997 до 2001 г. на територията на РФ в резултат от атмосферни въздействия са повредени 68 силови трансформатора и 124 измерителни трансформатора.

От вълните на пренапрежение, идващи от ВЕ трансформаторите са защитени от вентилните отводи и ограничителите на пренапрежение. Но от тила им, където нулевите изводи на намотките им са присъединени към ЗУ на подстанциите, те нямат никаква защита. Няма кой да попречи на преминаването през негови намотки   на тока на главния разряд на мълнията, който може да достигне стотици хиляди ампера. От тази страна трансформаторите са на практика беззащитни.

В момента, когато лидерния разряд на мълнията се приближи към стълба на ВЕ, към същата тази точка се устремява и тока на главния разряд на мълнията. Той представлява поток от електрони, събрани от ЗУ на подстанцията. Те биха могли да попаднат в мястото на среща с лидерния разряд, като използват гръмозащитното въже,   но за това пречат няколко обстоятелства: съпротивлението на въжето в пъти превишава съпротивлението на фазовите проводници, мощните трансформатори работят с глухо заземена неутрала, а активното съпротивление на намотките им представлява едва няколко ома. Освен всичко, индуктивното съпротивление на намотките на трансформаторите при протичането на постоянен ток на мълнията става равно на нула. Ето тези причини принуждават токът на главния разряд на мълниите да използва намотките на трансформатори за изпълняване на стоящите пред него задачи. В резултат на повишаването на напрежението в неутралата и протичането на огромен постоянен ток чрез намотките на трансформатора възниква прегряване на намотките и сърцевината. Тъй като трансформаторите на тока не реагират на протичането на постоянен ток, релейните защити бездействат и сигнал за изключване на трансформатора от мрежата може да подаде само газовата защита. Обаче, ако токът на мълнията е голям, то сумарното време на задействането на газовото реле и на прекъсвача може да се окаже достатъчно за да настъпи разтапяне на намотките и трансформаторът окончателно да излезе от строй.

Общо взето, по-скоро по интуиция, отколкото с помощта на логичен анализ, специалистите са стигнали до извода, че надеждността на електрическите мрежи зависи от активността на Слънцето.

Ето едно от съобщенията на НАСА: „На 13.03.1989 г. короналните изхвърляния на Слънцето доведоха до разтапянето на трансформатори в Квебек и Ню Джърси и милиони хора в течение на девет часа останаха без електричество. По цялата територия на САЩ бяха наблюдавани аномалии”.

За количеството електрони, проникващи в земните недра, можем да съдим по размера на територията, обхваната от Северното сияние. Ето какво казва Kаthryn Sullivan, зам.ръководител на Агенцията за атмосферни и океански наблюдения [NOOA]: „От 2000 г. на Земята се случиха 12 магнитни бури от висш клас. Те доведоха до излизането от строй на елементи от енергийната система, изключване на радиовръзката и полярно сияние, което беше наблюдавано чак до Екватора. Последната   буря се случи на 11.09.2005 г.”

Най-голямата авария, в резултат на която около 10 милиона души в Канада и 40 милиона души в САЩ останаха без ток, стана на 14 август 2003 г. Комисията стигна до извод, че   аварията  е била предизвикана от земно късо съединение, когато проводниците на ВЕ заради топлинното разширение са увиснали и са се приближили към клоните на дърветата под тях.

Трудно е да се съгласим с извода на комисията, най-малкото заради това, че електрическата якост на въздуха е много висока. Тя е равна на 0,5.106 V/m. Обаче за да си дойде всичко на местата е достатъчно да погледнем сведенията за слънчевата активност, които се публикуват регулярно от НАСА. От 10 август, на Слънцето започват изригвания от М-клас, а на 14 август едно от тях даже прераства в най-високия Х-клас. Северни сияния са наблюдавани далеч от полярния кръг – в Мейн, Мичиган и Уисконсин. Както вече установихме, в резултат от тези изригвания в земните недра прониква огромно количество електрони, а съответното количество йони се натрупва в протонния радиационен пояс. В стремежа си на всяка цена да се съединят, те са създали високия потенциал и рязката нееднородност в електрическото поле по върховете на дърветата под проводниците на ВЕ. Това е предизвикало импулс на обратно препокриване, а електронният поток, събран от ЗУ в подстанция, от своя страна, е превърнал този импулс в силова дъга, което и довело до изключването на електропровода.

Излизането от строя на трансформатори вследствие на слънчеви изригвания са неприятни, тъй като целият наш живот в по-голяма или в по-малка степен зависи от електричеството, но те не представляват непосредствена опасност за живота на хората.  Обаче това не се отнася до кабелните разпределителни мрежи 20/0.4 kV, които се захранват, както например в България, директно от транзитни подстанции 110 kV.