Да се избегне излизането от строя на трансформатори в съществуващите електрически мрежи при фатално изригване на Слънцето също не е сложно. Достатъчно е във веригата на заземяване на неутралата на трансформатора да се вгради кондензатор, настроен в резонанс с индуктивно съпротивление на трансформатора . При земно съединение той ще пропусне тока на късото съединение, което е необходимо за действието на релейната защита, но ще бъде непреодолима преграда пред постоянния ток на главния разряд на мълнията. Тази не сложна операция ще ни помогне не просто да спасим трансформаторите при очаквано мощно изригване на Слънцето. Благодарение на нея, те даже по време на магнитна буря ще продължат да работят в целост и съхранност.

Освен излизането от строй на трансформаторите, съществува опасност и от аварийно изключване на ВЛ в резултат от обратните препокривания от заземените части към токопровеждащите части. Посочените по-горе примери показват, колко реална е тази опасност. Въпреки това е все пак възможно да се намали вероятността от изключване на ВЛ. За целта е нужно просто да се предостави алтернативен път пред електронния поток, събран от ЗУ, за да изпълни стоящата пред него задача, т.е. преместване в йоносферата.

За целта, например, на стълбовете на ВЛ, намиращи се в места с високо напрежение на електрическото поле на Земята, може допълнително да се инсталират пръчковидни гръмоотводи с йонизиращи устройства на върха им и посредством кабела те да се свържат със ЗУ. Ако подобни йонизатори се монтират и на стержневи гръмоотводи на порталите на ОРУ на подстанциите, вероятността от излизане от строй на съществуващите електрически мрежи при магнитни бури ще бъде сведена до минимум.