Както вече разбрахме, ОС представлява прост и изключително надежден механизъм. Без да спрат дори на мигновение работят конвейери, доставящи към МП кислород. От там образувалия се озон непрекъснато постъпва в стратосферата на  ниски широчини. Поглъщайки ултравиолетовата радиация на Слънцето, молекулите на озона се разпадат и освобождават енергия, получена от заредените частици. В този момент се извършва своеобразна сепарация: образувалите се кислородните молекули които са по-тежки от азот се спускат в тропосферата, а атомарния кислород излита в йоносферата.

В продължение на стотици милиони години  ОС изпълняваше своите функции. Той защищаваше живота на Земята от опасното излъчване на Слънцето и  осигуряваше  оптимален топлинен режим на планетата. Естественият враг на ОС е само един. Това е водорода, непрекъснато образуващ се в мантията на Земята. Понеже  е  най-лекия елемент във вселената, той използва дори и най-малката пукнатина в мантията и земната кора за да се измъкне от земните недра, а след това да развие втора космическа скорост и да напусне завинаги родната планета.  Преминавайки, като мълния, през ОС, той разрушава молекулите на озона и по този начин създава аномалии в него  .

Обаче  с настъпване на ерата на огъня и парата, ситуацията се променя. Конвейерите, доставящи към МП кислород, започват да докарват там все повече газообразни вещества,   произведени от нашата машина цивилизация. За тяхната неутрализация се налага да се изразходва озон и в резултат на това, все по-малко озон започва да постъпва в ниските ширини.   В резултат на това, започвайки от средата на миналият век, приведената плътност на ОС е намаляла от четири на три милиметра.

Причината за това става ясна, ако си спомним какво се изменило тогава в света.  Точно тогава започват масовите изпитания на ядрените оръжия, пускането на ракети в космоса и полетите на самолети в стратосферата. Те започват да доставят направо в ОС азотен окис – NО. В природата този окис не съществува. Той е продукт на нашата цивилизация, защото се образува вследствие на термичната йонизация на азота и кислорода, т.е. в пещите на заводите и електростанциите и в камерите за горене на двигателите. Голямо количество от този окис се образува при взривовете, особено ядрените и термоядрените, защото освен термическа йонизация, молекулите на азота и кислорода се йонизират с целия спектър на радиоактивното излъчване.  Идеално средство за унищожаване на ОС прави  NО  едно неговото специфично свойство – скоростта на окисления при него е обратно пропорционална на температурата (Т–1)

 

Константа   на скоростта на окисляване NО

      Т0С Парциално налягане на кислорода кг/см2
0,02 0,05 0,10 0,15 0,20
       30 0,8 2,1 4,3 6,4 8,6
         0 1,4 3,4 6,9 10,3 13,8
      -30 1,8 4,5 9,0 13,5 18,0

 

В стратосферата, където температурата е дори по-низка от -500С, NO попада в идеални за него условия. Той веднага встъпва в реакция с озона, образувайки диоксид на азота  – NO2.    NO + O3 = NO2 + O2.

Ето така се създават в ОС места с ниско съдържание на озон, през които на земята пада допълнително количество слънчева радиация.

Причината за това,  че през последните десетилетия този процес се е ускорил,   е огромният ръст на полетите на пътническите самолети. Те летят на края на тропосферата, а изгорелите газове се отправят директно в ОС.

КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ?

               Предполагам, че на всички вече е ясно, каква мечешка услуга ни е оказала фреоновата теория за разрушаването на ОС. Защото, докато целия свят продължава да се бори с фреоните останали замърсители необезпокоявани от никой продължават разрушение ОС. И колкото и да е странно, но създатели на тази теория не се предават. Неотдавна беше публикувано ново обещание: ОС ще се възстанови към 2050 г, ако всичките 196 страни – участници в Протокола, изпълняват поетите си ангажименти.

И какво да се прави? Точно по такъв начин е излязъл от положение и Насредин ходжа, когато са го поканили при умиращ болен човек. Той е заявил, че ще го излекува, ако никой от присъстващите не мисли за   маймуна.

Естествено болният умира, но само затова, както се признали опечалените роднини, пред мисленият поглед на всеки присъстващ е правела гримаси  маймуна.

С една дума, науката ни предлага единственото решение – да не мислим за влошаващото се състояние на ОС и той ще се възстанови.

Но тази цел може да се достигне и по друг начин. За непрекъснатото генериране на озон, може да се използва устройството за мълниезащита на електрическите мрежи, както е описано в моя сайт. Освен това е необходимо, всички, които изхвърлят в атмосферата на Земята замърсяващи вещества, задължително да използват генератори на озон. При това, количеството на произведеният  озон трябва да съответства на количеството унищожен.    Може например на корпусите на летателните апарати да се  монтират корониращи електроди и да им бъде подавано високо напрежение. Разхода на енергия за йонизация на въздуха е незначителен, но всяка молекула от образувалия се озон, магнитните силови линии ще   издигат в ОС.

С една дума – могат да се търсят и други пътища,   само не трябва да сечем клона, на който  седим, занимавайки се с борба с фреоните, както правихме до сега.

Друг избор няма.