Ако направим кратко резюме на направеното изследване, получава се следната картина. Слънцето подобно на ретранслатор препраща към планетите поток от заредените частици, пристигнали от бездните на Вселена. Галактическото задължение на нашата планета е да ги превръща в атоми. Един от начините за изпълнение на това задължение е гръмотевичната дейност. Във формата на главния разряд на мълния електроните от мантията на Земята преминават в йоносферата, където се извършва образуване на атомите. За предизвикване на мълнии се използват гръмоотводите на ВЕ, стълбовете на ВЛ и гръмозащитните въжета. Ток на главния разряд на мълния, преминавайки през ЗУ създава пренапрeжение.

Надявам се, че сега на всички е ясно, че единствена причина за авариите в мрежите вследствие на гръмотевични пренапрежения, е човешката дейност. Тя е следствие от неразбирането на целите на мълниевия разряд, затова ефект от грозозащита не може да бъде друг, освен този, който постигнал Дон Кихот в битка с вятърните мелници.

Изход от установилото се положение логично произтича от проведения анализ – трябва да съберем достатъчно смелост и да се откажем от съществуващите методи на грозозащита – изграждане на ЗУ и окачване на гръмозащитните въжета. За да намалим до минимум вероятността от удряне на мълния в електрическите съоръжения, трябва да станем съюзници на родната си планета, т.е. максимално да и съдействаме в изпращането на електрони в йоносферата. За целта в местата с висока стойност на напрежение на електрическото поле на Земята, разположени в непосредствена близост до трасето на ВЛ и подстанциите, трябва да се установят заземени мачти с йонизиращи устройства на върха. Те ще създадат в атмосферата канали, по които електронният поток от земните недра непрекъснато ще заминава за йоносферата, оставяйки на мира електрическите съоръжения.

Стойността на строителство на ВЛ ще поевтинее, защото гирляндите на изолаторите ще станат по-къси, а стълбовете – по-ниски. Обслужването на мрежите ще стане по-безопасно за персонала, благодарение на премахването на възможността за обратните препокривания от земята към тоководещите части, както и ще намалее вероятността за поразяване с ток на абонатите на електрическата мрежа. Премахването на съоръжения на ЗУ в подстанциите ще доведе до намаляне на стойността на изолацията на високоволтовите съоръжения. Разбира се, в новите условия сигналът за късо земно съединение в мрежата ще се наложи да се предава с помощта на кабел, но и това няма да представлява особена сложност. Ето така можем възможното поражение да превърнем в победа и да направим електроснабдяването по-евтино, по-надеждно и по-безопасно за хората.

Но това не са всички преимущества на предлагания метод. Новият метод за съоръжение на мрежата ще ни помогне да решим още един актуален проблем. И даже не един, а няколко.

Работата е там, че електроните, изнасяйки се нагоре, ще йонизират кислородните атоми, което означава, че те непрекъснато ще генерират озон. Озонът е диамагнетик и не може да остава край земната повърхност – силовите линии на магнитното поле на Земята с образуването му ще го издигат в стратосферата (по-подробно за това може да се прочете в книгата ми). Следователно, това решение ще помогне за възстановяване на озоновия слой на Земята. Освен това, йонизираните кислородни атоми ще се превръщат в центрове на кондензация на атмосферна влага. Благодарение на тази дейност, в района на електрическата мрежа ще се създаде микроклимат с регулярни дъждове със слаб интензитет. Също така, при масово прилагане на разглеждания метод ще бъде изключена появата на метеорити от типа на Тунгуския и Челябинския.