След като съм разкрил механизма на галактичните задължения на нашата планета, почувствах си длъжен  да го обнародвам в Интернет като   «Теория за управление на климата на Земята». За моето учудване никой не обърна внимание на моята публикация. Но аз продължих работата си и създадох  метод и устройство,   които биха могли да спрат приближаването на Глобалната катастрофа. Обаче опитът ми да получа патент по моята заявка  WO 2005/022552 A1 10.03.2005. PORVA, Anatoly Method and  device for utilization of solar energy  се провали.

Всички събития, случили се по-нататък, потвърждават моята теория Така разбрах, че тя може да прогнозира и бъдещето.    Но това което най-много ме порази е, че моите изводи изцяло съвпадат с предсказанията на великите пророци за неизбежността на Глобалната катастрофа.   Съгласно изчисленията на Исаак Нютон тази  катастрофа и залезът  на нашата цивилизация трябва да стане през 2060 година. Обаче действителността изглежда е готова да внесе корекция в това предсказание.

Да започнем от това, че Япония заяви за намерението си да  разкрие тайните на земетресенията. Нейният проект„Тикю Хаккен“ (в превод от японски означава «откритие на  Земята»), струващ най-малко милиард и половина долари, предвижда сондиране през морското дъно и проникване в земната мантия.  Те имат намерение да извадят от нея керн за по-нататъшни изследвания.  Рекордното сондиране предполагат да се осъществи на 600 км на югозапад от Токио. Срока на реализация на проекта е 5 години. В проекта участват също САЩ, Европейския съюз, Китай и Южна Корея.

Каквото и да правим, но трябва да признаем, че Данте Алигиери е бил абсолютно прав, когато казва, че пътят към ада е павиран с добрите намерения.   Защото вратите на ада ще се разтворят преди да   просондират последни метри от земната кора.   В крайна сметка, технически погледнато, земното кълбо не е нищо друго освен съд под налягане. Пробиване на стената на такъв съд дори в една точка предизвиква разкъсването на стената му.

Казано накратко, учените на страната на изгряващо слънце се опитват да възродят ритуала   «Камикадзе».  Благодарение на тях, глобалната катастрофа ще започне преди налягането в земните недра да достигне критичната стойност по естествен начин.   Разбира се, атрибутите на тази катастрофа ще бъдат по-скромни от предвидените според галактичната програма, но пак ще останат същите, както и при Световния Потоп. Трагедията ще започне с 10-бала земетръс и образуване на вулканичен кратер  в мястото на сондажа. През него сгъстените газове, прегрятата пара, мантийно вещество и парчета от дъното заедно с изследователския кораб ще бъдат изхвърлени извън пределите на атмосферата.   Едновременно с това цунами, “високо, колкото най-високи планини“ ще се хвърли върху континентите. Скоро след това земната кора ще се свие, нивото на океана ще се надигне  и ще започне ледниковия период. Инфраструктурата   ще бъде унищожена, всичките  атомни реактори ще ги постигне съдбата на Фокушима, а   реките и язовирите ще се напълнят с морска вода. Вероятно, този момент е имала в предвид Ванга, когато е предрекла, че водата ще стане по-скъпа от златото.  По-голяма част от населението на Земята  ще загине   в самото начало на катастрофата, но и останалите няма да бъдат за завиждане, защото ги чака ледников период.

Опити за надникване в мантията на Земята се предприемани до сега неведнъж. В Съветския Съюз, например, успяха да просондират 12 километра от земната кора. Опасност за нас този сондаж не представляваше, защото дебелината на земната кора в района на Колския полуостров е  около 50 километра.

Ако човек се опита да разбере, кое дава основание на геоложката наука да  предприема толкова рисковани експерименти, ще получи неочакван отговор. Оказва се, че те нямат никаква представа, какво има долу и какво може да се случи.  Това се разбира от обяснение, което дава  Дэймон Тигл /Daemon Teagle/ от университета на Саутгемптън във Великобритания – един из научните ръководители на проекта: ”Мантията това е двигателя на нашата планета. Процесите, не спиращи нито за  минута, карат да се движат континентите и литосферните плочи, пораждат земетресения, цунами, изригвания на вулкани”.  Колкото и странно това да прозвучи, но науката за пръв път признава, че няма представа за произхода на тази чудовищна енергия, и че те, образно казано, имат намерение да дръпнат дявола за опашката.  А това значи само едно – не бива да се предприемат никакви действия преди да разберат колко голяма е тази енергия и по какъв начин тя постъпва в мантията на Земята.