Надявам се, че вече на всички  ни е станало ясно, че възможността за изменение на съдбата на нашата цивилизация все още съществува. Трябва да започнем да улавяме част йоните преди те да са проникнали в Земята.   Един от възможните варианти е описан в моята заявка за издаване на патент на изобретение. След неговата реализация разрушителните земетресения и урагани ще спрат, а изразът «глобално затопляне» ще излезе от употреба, защото средната температура веднага ще тръгне надолу.  Разбира се за да спрем покачването на океанското ниво ще трябва полученият водород да го връщаме в космоса. За нас обаче ще остават изотопите на хелия и огромната енергия на деионизация на уловените йони.  Тя може да се превърне в 100% екологически чиста енергия. Но понеже мястото на тяхното улавяне ще бъде  Антарктида, ще има да се чудим, какво да правим с нея. Въпреки това предложеният метод дава възможност за реализация на вечната мечта за източник на екологически чиста енергия

Цялата работа е в хелия-3, а по-точно в термоядрената реакция на синтеза на  хелия с участие на дейтерия и ядрата на хелий-3. Понеже когато в реакция встъпват 1 т хелий-3 и 0,67 т дейтерий, се освобождава енергия, еквивалентна на изгарянето на 15 млн. тона нефт. Тази реакция практически радиационно  е безопасна, затова нея я смятат за основа на термоядрената енергетика на бъдещето. За да задоволят годишната потребност от енергия е  необходимо да имаме на разположение само   100 т хелий-3.

Но хелия-3 на Земята няма. Обаче лунния грунт вследствие на бомбардирането му от слънчевия вятър е натрупал някакво количество от ядрата на този изотоп.  1 тон от лунния грунт съдържа 0,01 г хелий-3. И въпреки че това количество, честно казано, е мизерно, съществуват проекти за добив и транспортиране на лунния грунт на Земята. НАСА пък разработва проект за преработване на грунта на място и доставяне на Земята на хелий-3.  За разлика от тези проекти метода предлаган от нас, позволява той да се получава на Земята, при това в неограничени количества

Трагичният вариант

Не ми се иска, но се налага  да ви предпазя от излишен оптимизъм. Историята учи, че   за да преместиш науката от нейните отъпкани пътеки, трябва   много голямо усилие.

Общо взето, на човек му е свойствен стремежа към истината, обаче в още по-голяма степен му е свойствена враждебността към инакомислещи и невъзприемане на чуждите идеи. Преди десетина години аз в писмо до   премиер  министъра на Япония Синдзо Абе предложих да се проведе експериментално улавяне на слънчевата плазма в съответствие с моята заявка на   изобретение.  Опитах се да обясня важността и необходимостта за Япония и за цялата ни цивилизация реализацията на моята идея. Опитвайки се да играя на патриотични му  чувства, аз изрично подчертах, че този проект дава възможност на Япония завинаги да се сбогува със земетресенията.

Какво да правя, не съм получил отговор на писмото, обаче след десет години отговор дойде, правда, косвен, но такъв, какъв не съм сънувал дори в нощните кошмари.   Това е  проектът Тикю Хаккен, който има намерение да унищожи нашата цивилизация.

Експеримента Тикю Хаккен трябва да бъде спрян колкото се може по-рано, а отпуснатите средства да се използват за решаване на главната задача – как да се спре наближаването на Края на Света.   В връзка с това искам пак да се обърна   към Премиер-министр на Япония и към здравия разум на участниците в проекта.

Уважаеми г-н Премиер Министър, уважаеми участници в проекта JAMSTEC!

Радио въглеродните измервания са показали, че през последните 40 хиляди години на Земята е имало няколко ледникови периода. Последния е бил приблизително преди 10 400 години. Мантията на Земята е препълнена със сгъстени газове.Налягането в нея се изчислява с трилиони атмосфери.  От средата на миналия век сгъстени газове вече проникват под земната кора. Върви разширение на кората в съпровод на множество земетресения.  До Глобална катастрофа със спукване на земната кора и започване на пореден ледников период остават броени години.  Обаче, ако вие започнете сондиране до мантията на Земята, само ще приближите началото на Глобалната катастрофа, която ще унищожи всичко, създадено от нашата цивилизация. Ето защо експеримент по проникване в мантията на Земята трябва да бъде спрян.

Да се забави наближаването на Глобалната катастрофа  е възможно, но  само по един начин – чрез улавяне на йоните  на слънчевата плазма.    Предлагам да създадем устройство за тяхното улавяне и да пристъпим към неговото внедряване.