Анатолий Порва

(България)

Анатоли Порва е управител на фирма ЕТ”Порва” – Варна, от нейното регистриране през 1993г. Предмет на дейност на фирмата: автоматизация ел.мрежи, опазване на околната среда, енергийна ефективност и инженерна геология.

След завършване на Лвовски Политехнически институт, той е работил в областта на изграждането и експлоатацията на енергийни обекти в Украйна, България и Либия. Той е автор на редица изобретения в областта на автоматизацията на електрически мрежи, ефективното използване на горивата и опазване на околната среда.